Een krachtig netwerk voor de financieel adviseur!

Agenda

Mediation is een manier van geschilbeslechting, die niet alleen in de particuliere markt (denk aan familie- of burenruzie) maar ook steeds vaker bij zakelijke geschillen opgeld doet.

Groot voordeel is een in de regel veel snellere oplossing van het geschil (rechtbanken kennen zonder uitzondering lange doorlooptijden) en ook een besparing op de hoge kosten van rechtsbijstand door advocaten in zaken die via de rechter opgelost moeten worden.

Dhr. Zeldenthuis is gespecialiseerd in bouwgeschillen en mevr. Leeuwin is advocaat arbeidsrecht en als mediator actief in geschillen tussen werkgevers en werknemers en probeert daarnaast ook geschillen over erfenissen tot een oplossing te brengen.  

Onbekend maakt onbemind en daarom is het goed om op deze avond nader met dit onderwerp kennis te maken. Wij denken dat kennis van de materie de adviespraktijk van pas kan komen en verwachten zoals gebruikelijk een hoge opkomst.

 • Ontvangst/einde: ontvangst vanaf 17.00 uur met soep en broodjes, aanvang lezing 18.00 uur. Einde ongeveer 20.00 uur.
 • Spreker: Mw. Mr. Hanneke Leeuwin en ons FidAZ-lid Jan Zeldenthuis
 • Locatie: Bobs Party & Events, Westerwerf 1, 1911JA Uitgeest

Bij voorbaat dank en vertrouwende u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

 

Joke Natenstedt                        

Programmacommissie FidAZ        

Aanmelden

 

Locatie:

Café – Restaurant Bleeker, Middenweg 550, 1704 BP te Heerhugowaard

Programma:

 • 15.45 uur ontvangst met koffie en gebak bij bovengenoemd café-restaurant
 • 16.15 uur Aanvang Algemene Ledenvergadering FidAZ
 • 17.00 uur Lezing van de “Iceman” door FidAZ-lid dhr. Klaas Kroezen Sr. (directeur Verzekervoordelig.nl,
 • voorzitter Stichting de “Mantel” en deelnemer aan de tocht naar de top van de Kilimanjaro.
 • 18.00 uur Aperitief en buffet
 • 21.00 uur Einde

Met het oog op het buffet is het van belang dat u zich vóór 07 maart 2019 aanmeldt bij het secretariaat van FidAZ, schriftelijk (Secretariaat FidAZ, P.C. Boutensstraat 35, 1822 KG te Alkmaar) of via info@fidaz.nl.

De vergaderstukken kunnen op verzoek naar u worden toegezonden, graag uw opgave via info@fidaz.nl. Deze vergaderstukken zijn ook op papier tijdens de Algemene Jaarvergadering voor u beschikbaar.

Het Bestuur van FidAZ hoopt op uw aanwezigheid.

Met vriendelijke groet,

Het Bestuur van FidAZ

   

Aanmelden

 

Onderwerp: nog niet bekend, wordt nog besproken met de spreker

Locatie:  wordt nader bekend gemaakt

Naam spreker: Dhr. Jurjen Burghgraef (Troostwijk / Burghgraef van Tiel & Partners)

Tijd: wordt nader bekend gemaakt

Nadere informatie over de inhoud van deze lezing volgt.

Aanmelden

Nadere informatie over de inhoud van deze lezing volgt.

Aanmelden

Nadere informatie over de inhoud van deze lezing volgt.

Aanmelden

Maak kennis met het Bestuur van de FidAZ

De vereniging streeft naar een bestuurssamenstelling dat een afspiegeling is van het ledenbestand. Dit betekent dat het bestuur bestaat uit leden die werkzaam zijn bij verzekeraars, het intermediair, bij bancaire instellingen of aan de bedrijfstak gelieerde instanties.

De heer Marcel Meijering

Voorzitter

De heer Ton Kieftenburg

Secretaris & Ledenadministratie

Mevrouw Joke Natenstedt

Programma commissie

De heer John Schilp

Penningmeester

Zusterverenigingen

Onze verenigingen organiseren het hele jaar door activiteiten. Variërend van netwerkborrels tot PE-opleidingen en van lezingen tot feestavonden. Vaak op een unieke locatie, in combinatie met lunch, borrel of diner.

Er is voor elk wat wils. Bij ons is iedereen welkom. Of u nu hypotheekadviseur bent of schadebehandelaar, pensioenadviseur of AOV-expert. Er zit altijd wel een onderwerp tussen waar u  wat aan heeft. Zo blijft u goed op de hoogte. En kunt ervaringen delen met bekenden uit uw sector.

Onze verenigingen werken op non-profit basis en worden bestuurd door enthousiaste vrijwilligers. Mensen met hart voor hun vak en vereniging.

Wilt u lid worden of weten welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden? Of wilt u zelf actief worden binnen de commissies van één van onze verenigingen? Kijk dan hierna om te zien welke vereniging er bij u in de buurt zit. 


De FidAZ heeft een samenwerkingsverband met:

 

 

contact

Wilt u méér informatie over de FidAZ

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Over ons

Onze doelstelling 
1. het bevorderen van de kennis van personen en bedrijven die actief zijn op het gebied van financiële dienstverlening. 
2. de vriendschappelijke verhouding tussen haar leden bevorderen. 

Dit trachten we te realiseren door
1. Het houden respectievelijk organiseren van lezingen, excursies en dergelijke. 
2. het aangaan van verplichtingen ten behoeve van inrichtingen en instellingen, welke voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk zijn. 

Nog steeds is één van onze peilers het bevorderen van de onderlinge contacten en daarnaast overdracht van vakkennis. We geven hier dan ook voldoende ruimte aan tijdens de door ons jaarlijks georganiseerde en verzorgde lezingen. Deze lezingen zijn een belangrijke peiler voor de FidAZ.

We zoeken iedere keer weer naar een hoogwaardig en kwalitatief goed verhaal wat direct te maken heeft met onze branche of hier duidelijk raakvlakken mee heeft. 

De term 'assurantie' dekt al lang niet meer de lading waar al onze leden zich mee bezig houden. Naast het pakket aan schade-, leven- en pensioenverzekeringen houden onze leden zich ook bezig met onder meer financiële planning en employee benefits. Ook zijn onze leden werkzaam in bedrijfstakken die raakvlakken hebben met onze branche zoals de accountancy en expertise- en schaderegelingsbureau's.

Een stukje historie over de Assurantieclub Zaanstreek

 • Opgericht op 6 mei 1958.
 • Dhr. Janse en Dhr. Kakes zijn in 1958 de oprichters van de Assurantieclub Zaanstreek.
 • Het eerste Bestuur in 1958 bestond uit: 
  Dhr. R. Kakes 
  Dhr. P. Janse 
  Dhr. B. Bark 
  Dhr. N. Konijn 
  Dhr. Contelaar

Eén van de hoogtepunten van Assurantieclub Zaanstreek is de reis naar Londen (Eng) op 25 september 1995. Met een grote groep leden (ook van andere assurantieclubs uit de Regio) werd één van de bekenste verzekeraars ter wereld bezocht, Lloyd's in London. Het was een indrukwekkend weekend London waarover (oud-)leden nu nog spreken. 

Eind september 2007 heeft FidAZ, in samenwerking met met de Kenac, een 4-daagse studiereis naar Berlijn georganiseerd. Deze reis gaf de meegereisde leden een goede indruk van Berlijn en werd er tijdens het verblijf in Berlijn een lezing gegeven over Brandverzekeringen door dhr A. Boes. O.a. werd de Brandenburger Tor, Checkpoint Charly, de Kurfurstendamm en het Alexanderplatz bezocht. Tevens is er een boottocht gemaakt over de Spree en is er 's avonds een bezoek gebracht aan een wervelende show in de Friedrichstadtpalast. Het was een zeer geslaagde studie-reis. 

Binnenkort volgen meer wetenswaardigheden met betrekking tot de historie van Assurantieclub Zaanstreek. 

Ereleden Assurantieclub Kop van Noordholland

Wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging, zijn de volgende ereleden benoemd: 

 • Jan Geuzenbroek
 • Hein Hiemstra
 • Ary Dignum
 • Paul Muller
 • Rien van Regteren
 • Wim Tas 

Ereleden Financiële Dienstverleners Alkmaar-Zaanstreek (FidAZ)

 • Guus de Jonge
 • Meindert Oudhuis

Ereleden Assurantieclub Zaanstreek

Wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging, zijn de volgende ereleden benoemd:

 • Dhr. T. Schilp
 • Dhr. P. Janse

Leden van verdienste Assurantieclub Zaanstreek

Wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging, zijn als leden van verdienste benoemd:

 • Dhr. Jac. van Kampen 
 • Dhr. B. Bark 

Jubilea Assurantieclub Zaanstreek

Naast de vele interessante discussiebijeenkomsten, waarbij gerekend kan worden op veel belangstelling van onze leden, introducés, donateurs en de vakpers, kan met veel genoegen teruggekeken worden naar hoogtepunten uit de geschiedenis van de FidAZ.

 • 1968: het 10-jarig bestaan werd gevierd in Restaurant "de Prins" te Westzaan.
 • 26 april 1983: het 25 jarig bestaan is gevierd op de Radarsalonboot "Kapitein Kok" te Amsterdam.
 • 14 oktober 1988: is het 30 jarig bestaan gevierd in restaurant "De Oude Herberg" te Westzaan.
 • 26 maart 1999: is het 40 jarig bestaan gevierd tijdens de reis naar Newcastle (Eng)
 • Wie lid is van de FiDAZ wordt automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe activiteiten van FiDAZ.
 • Leden van FiDAZ kunnen gratis deelnemen aan lezingen, excursies en andere activiteiten.
 • Abonnement op het vakblad "de Beursbengel".
 • Netwerkcontacten; wij zien met enige regelmaat nieuwe leden en nieuwe gezichten op onze bijeenkomsten. Er ontstaan hierdoor ook nieuwe contacten, niet in de laatste plaats met inleiders of sprekers. Leden kunnen gedurende diverse activiteiten ervaringen uitwisselen met collega's uit het vakgebied.

Persoonlijk lidmaatschap

Leden van FidAZ kunnen gratis deelnemen aan lezingen, excursies en andere activiteiten van de FidAZ. 
Wie lid is van de FidAZ kan gedurende diverse activiteiten ervaringen uitwisselen met collega's uit het vakgebied.

Bedrijfslidmaatschap

U als werkgever maakt zich wellicht zorgen over het kennisniveau en betrokkenheid bij het vak van uw medewerkers binnen uw bedrijf. Maar wat kunt u daar aan doen? 

Een uitstekende mogelijkheid is een bedrijfslidmaatschap bij FidAZ. De voordelen voor u en uw medewerkers zijn legio!

De kosten voor het lidmaatschap van FidAZ bedragen € 50,00 per jaar inclusief een abonnement op 'de Beursbengel'. Een jaar loopt van 1 januari tot 31 december. 

Aanvrager gaat tot wederopzegging akkoord met automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. 

Sponsors FiDAZ

Het Bestuur van de FiDAZ is onderstaande donateurs dankbaar voor haar bijdrage. Zonder deze bijdrage zouden de goed bezochte evenementen een lager niveau hebben. 

Mocht uw bedrijf graag donateur willen zijn van de FiDAZ, neemt u dan contact op met het bestuurslid van uw voorkeur óf via E: info@fidaz.nl

Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld!

   

FidAZ

Welkom!

U bezoekt de website van de FidAZ. Samen met enthousiaste vakgenoten bouwen aan netwerk en vakontwikkeling. Dat is waar onze vereniging voor staan. Al meer dan 65 jaar. Vanaf het begin van uw carrière tot aan uw pensioen. 

Bent u nog geen lid?

Werkt u bij een aanbieder of intermediair? Kom dan eens vrijblijvend kijken op een bijeenkomst van onze vereniging. 

 

Gefaciliteerd door YORON

Contact

FidAZ
P.C. Boutensstraat 35
1822 KG Alkmaar

 06 - 11 29 96 26
 info@fidaz.nl