Een krachtig netwerk voor de financieel adviseur!

Agenda

AANMELDEN

 

Geachte leden,

“Op 22 februari heeft Sjaak Schouteren een verhelderende  lezing gehouden over het onderwerp "Hoe manage ik mijn cyberrisico's (en die van de klant)" .

Tijdens deze bijeenkomst kwamen er veel vragen boven over de AVG, de wet die de privacyregels nog meer aanscherpt. Per 25 mei 2018 moeten ook de adviseurs hun zaken op orde hebben. Wat betekent deze AVG nu voor de dagelijkse praktijk? Wat mag je nu wel en wat mag je niet bewaren? En hoe lang?

Hoe moet je hierover communiceren met de klant? Welke rechten heeft de klant en hoe ga daar mee om. Kortom allemaal vragen die vroegen om een lezing die dieper op de AVG ingaat vanuit de dagelijkse praktijk.

Voor deze lezing hebben wij Robbert Santifort van Kneppelhout Korthals Advocaten bereid gevonden om ons hierover verder bij te praten.”

 

 • Onderwerp: “Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ofwel General Data Protection Regulation (GDPR).”
 • Datum: 19-04-2018
 • Locatie: Bob’s Party & Events, Westerwerf 1, 1911 JA Uitgeest
 • Ontvangst: 17.00 uur met soep en een broodje
 • Aanvang lezing: 18.00 uur
 • Einde: omstreeks 20.00 uur

 

Presentatie download

 

 

AANMELDEN

 

AANMELDEN

 

Geachte leden,

Graag nodigen wij u uit voor een erg interessante lezing van Sjaak Schouteren, Partner European Cyber Team bij JLT.

“Sjaak Schouteren werkt voor JLT als Partner binnen het European Cyber Team, dat klanten helpt om zorgeloos te kunnen ondernemen. Dit doen zij door de digitale risico's in kaart te brengen, te minimaliseren en zo nodig te verzekeren. Sjaak: “Cybersecurity draait steeds meer om digitale compliance. Dat gaat verder dan alleen oplossingen voor kwetsbaarheden in ICT-systemen. Het gaat om een gestructureerde aanpak met effectieve maatregelen voor risicobeheersing én bescherming tegen de (financiële) gevolgen van cyberrisico's.”
 
Berichten over data-lekken en al dan niet geslaagde hacks zijn aan de orde van de dag. Een actueel onderwerp dus, dat onze aandacht meer dan verdient. In kort tijdsbestek neemt de spreker ons mee naar cyber risicomanagement in de breedste vorm. Hij laat onder andere zien waarom je medewerkers het grootste gevaar zijn maar ook dat je door simpele maatregelen heel veel risico’s kan wegnemen. Het belang van risicomanagement is niet alleen van groot belang voor onszelf, maar uiteraard ook voor onze relaties en de daarmee samenhangende verzekeringsoplossingen.”
 • Datum: 22-02-2018
 • Locatie: Bob’s Party & Events, Westerwerf 1, 1911 JA Uitgeest
 • Spreker: Dhr. Sjaak Schouteren, Partner European Cyber Team bij JLT
 • Ontvangst: 17.00 uur met soep en een broodje
 • Aanvang lezing: 18.00 uur
 • Einde: omstreeks 20.00 uur

AANMELDEN

 

Maak kennis met het Bestuur van de FidAZ

De vereniging streeft naar een bestuurssamenstelling dat een afspiegeling is van het ledenbestand. Dit betekent dat het bestuur bestaat uit leden die werkzaam zijn bij verzekeraars, het intermediair, bij bancaire instellingen of aan de bedrijfstak gelieerde instanties.

De heer Marcel Meijering

Voorzitter

De heer Ton Kieftenburg

Secretaris & Ledenadministratie

Mevrouw Joke Natenstedt

Programma commissie

De heer John Schilp

Penningmeester

Zusterverenigingen

Onze verenigingen organiseren het hele jaar door activiteiten. Variërend van netwerkborrels tot PE-opleidingen en van lezingen tot feestavonden. Vaak op een unieke locatie, in combinatie met lunch, borrel of diner.

Er is voor elk wat wils. Bij ons is iedereen welkom. Of u nu hypotheekadviseur bent of schadebehandelaar, pensioenadviseur of AOV-expert. Er zit altijd wel een onderwerp tussen waar u  wat aan heeft. Zo blijft u goed op de hoogte. En kunt ervaringen delen met bekenden uit uw sector.

Onze verenigingen werken op non-profit basis en worden bestuurd door enthousiaste vrijwilligers. Mensen met hart voor hun vak en vereniging.

Wilt u lid worden of weten welke activiteiten er binnenkort plaatsvinden? Of wilt u zelf actief worden binnen de commissies van één van onze verenigingen? Kijk dan hierna om te zien welke vereniging er bij u in de buurt zit. 


De FidAZ heeft een samenwerkingsverband met:

 

 

contact

Wilt u méér informatie over de FidAZ

Vul hieronder uw gegevens in en wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Over ons

Onze doelstelling 
1. het bevorderen van de kennis van personen en bedrijven die actief zijn op het gebied van financiële dienstverlening. 
2. de vriendschappelijke verhouding tussen haar leden bevorderen. 

Dit trachten we te realiseren door
1. Het laten organiseren van mondelinge en schriftelijke cursussen 
2. Het houden respectievelijk organiseren van lezingen, excursies en dergelijke. 
3. het aangaan van verplichtingen ten behoeve van inrichtingen en instellingen, welke voor het bereiken van het gestelde doel bevorderlijk zijn. 

Nog steeds is één van onze peilers het bevorderen van de onderlinge contacten en daarnaast overdracht van vakkennis. We geven hier dan ook voldoende ruimte aan tijdens de door ons jaarlijks georganiseerde en verzorgde lezingen. Deze lezingen zijn een belangrijke peiler voor de FidAZ.

We zoeken iedere keer weer naar een hoogwaardig en kwalitatief goed verhaal wat direct te maken heeft met onze branche of hier duidelijk raakvlakken mee heeft. 

De term 'assurantie' dekt al lang niet meer de lading waar al onze leden zich mee bezig houden. Naast het pakket aan schade-, leven- en pensioenverzekeringen houden onze leden zich ook bezig met onder meer financiële planning en employee benefits. Ook zijn onze leden werkzaam in bedrijfstakken die raakvlakken hebben met onze branche zoals de accountancy en expertise- en schaderegelingsbureau's.

Een stukje historie over de Assurantieclub Zaanstreek

 • Opgericht op 6 mei 1958.
 • Dhr. Janse en Dhr. Kakes zijn in 1958 de oprichters van de Assurantieclub Zaanstreek.
 • Het eerste Bestuur in 1958 bestond uit: 
  Dhr. R. Kakes 
  Dhr. P. Janse 
  Dhr. B. Bark 
  Dhr. N. Konijn 
  Dhr. Contelaar

Eén van de hoogtepunten van Assurantieclub Zaanstreek is de reis naar Londen (Eng) op 25 september 1995. Met een grote groep leden (ook van andere assurantieclubs uit de Regio) werd één van de bekenste verzekeraars ter wereld bezocht, Lloyd's in London. Het was een indrukwekkend weekend London waarover (oud-)leden nu nog spreken. 

Eind september 2007 heeft FidAZ, in samenwerking met met de Kenac, een 4-daagse studiereis naar Berlijn georganiseerd. Deze reis gaf de meegereisde leden een goede indruk van Berlijn en werd er tijdens het verblijf in Berlijn een lezing gegeven over Brandverzekeringen door dhr A. Boes. O.a. werd de Brandenburger Tor, Checkpoint Charly, de Kurfurstendamm en het Alexanderplatz bezocht. Tevens is er een boottocht gemaakt over de Spree en is er 's avonds een bezoek gebracht aan een wervelende show in de Friedrichstadtpalast. Het was een zeer geslaagde studie-reis. 

Binnenkort volgen meer wetenswaardigheden met betrekking tot de historie van Assurantieclub Zaanstreek. 

Ereleden Assurantieclub Kop van Noordholland

Wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging, zijn de volgende ereleden benoemd: 

 • Jan Geuzenbroek
 • Hein Hiemstra
 • Ary Dignum
 • Paul Muller
 • Rien van Regteren
 • Wim Tas 

Ereleden Assurantieclub Zaanstreek

Wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging, zijn de volgende ereleden benoemd:

 • Dhr. T. Schilp
 • Dhr. P. Janse

Leden van verdienste Assurantieclub Zaanstreek

Wegens buitengewone verdiensten voor de vereniging, zijn als leden van verdienste benoemd:

 • Dhr. Jac. van Kampen 
 • Dhr. B. Bark 

Jubilea Assurantieclub Zaanstreek

Naast de vele interessante discussiebijeenkomsten, waarbij gerekend kan worden op veel belangstelling van onze leden, introducés, donateurs en de vakpers, kan met veel genoegen teruggekeken worden naar hoogtepunten uit de geschiedenis van de FidAZ.

 • 1968: het 10-jarig bestaan werd gevierd in Restaurant "de Prins" te Westzaan.
 • 26 april 1983: het 25 jarig bestaan is gevierd op de Radarsalonboot "Kapitein Kok" te Amsterdam.
 • 14 oktober 1988: is het 30 jarig bestaan gevierd in restaurant "De Oude Herberg" te Westzaan.
 • 26 maart 1999: is het 40 jarig bestaan gevierd tijdens de reis naar Newcastle (Eng)
 • Wie lid is van de FiDAZ wordt automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe workshops, opleidingen en activiteiten van FiDAZ en van de FiDi/Pé.
 • Leden van FiDAZ kunnen gratis deelnemen aan lezingen, excursies en andere activiteiten.
 • Leden kunnen met aantrekkelijke korting gebruik maken van het opleidingsaanbod van de FiDi/Pé. Dit betekent in de praktijk dat u met één gevolgde cursus of workshop uw lidmaatschapsgeld heeft terugverdiend.
 • Abonnement op het vakblad "de Beursbengel".
 • Netwerkcontacten; wij zien met enige regelmaat nieuwe leden en nieuwe gezichten op onze bijeenkomsten. Er ontstaan hierdoor ook nieuwe contacten, niet in de laatste plaats met inleiders of sprekers. Leden kunnen gedurende diverse activiteiten ervaringen uitwisselen met collega's uit het vakgebied.

Persoonlijk lidmaatschap

Wie lid is van de FidAZ wordt automatisch op de hoogte gehouden van nieuwe opleidingen van de FiDi/Pé (Instituut voor permanente educatie financiële dienstverleners), te bezoeken op www.fidipe.nl

Leden van FidAZ kunnen gratis deelnemen aan lezingen, excursies en andere activiteiten van de FidAZ. 
Wie lid is van de FidAZ kan gedurende diverse activiteiten ervaringen uitwisselen met collega's uit het vakgebied.

Leden kunnen met aantrekkelijke korting gebruik maken van het opleidingsaanbod van de FiDi/Pé. In de tijd waarin de WFT deskundigheidseisen (permanente educatie) verplicht gaat stellen een niet onbelangrijk voordeel.

Bedrijfslidmaatschap

U als werkgever maakt zich wellicht zorgen over het kennisniveau en betrokkenheid bij het vak van uw medewerkers binnen uw bedrijf. Maar wat kunt u daar aan doen? 

Een uitstekende mogelijkheid is een bedrijfslidmaatschap bij FidAZ. De voordelen voor u en uw medewerkers zijn legio!

De kosten voor het lidmaatschap van FidAZ bedragen € 50,00 per jaar inclusief een abonnement op 'de Beursbengel'. Een jaar loopt van 1 januari tot 31 december. 

Aanvrager gaat tot wederopzegging akkoord met automatische incasso van het lidmaatschapsgeld. 

Sponsors FiDAZ

Het Bestuur van de FiDAZ is onderstaande donateurs dankbaar voor haar bijdrage. Zonder deze bijdrage zouden de goed bezochte evenementen een lager niveau hebben. 

Mocht uw bedrijf graag donateur willen zijn van de FiDAZ, neemt u dan contact op met het bestuurslid van uw voorkeur óf via E: info@fidaz.nl

Uw bijdrage wordt bijzonder op prijs gesteld!

   

FidAZ

Welkom!

U bezoekt de website van de FidAZ. Samen met enthousiaste vakgenoten bouwen aan netwerk en vakontwikkeling. Dat is waar onze vereniging voor staan. Al meer dan 65 jaar. Vanaf het begin van uw carrière tot aan uw pensioen. 

Bent u nog geen lid?

Werkt u bij een aanbieder of intermediair? Kom dan eens vrijblijvend kijken op een bijeenkomst van onze vereniging. 

 

Gefaciliteerd door YORON

Contact

FidAZ
P.C. Boutensstraat 35
1822 KG Alkmaar

 06 - 11 29 96 26
 info@fidaz.nl